Mini-wykłady

PROJEKTY

 



TELEFON

 

Tel.: +48 501 645 655,

Tel.: +48 608 521 378



ADRES

 

 ul. Moniuszki 3/U,

40-005 Katowice



E-MAIL

 

Biuro: biuro@wykladnia.pl

Informacje: kamil.ligienza@wykladnia.pl

radoslaw.aksamit@wykladnia.pl

Ostatnie posty

Nasze propozycje

Marka WYKŁADNIA

5 Forum Prawa Mediów Elektronicznych w Opolu, 9-10 kwietnia 2019

 

Publikacje elektroniczne

Streaming

Projekty edukacyjne

Organizacja konferencji

Szkolenia on-line

Marka Multimedialne Wydawnictwo Naukowe "Wykładnia" jest własnością VELS Visual Education & Learning Solutions Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-005 Katowice, przy ul. Moniuszki 3/U, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000562245, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9542756035.



 

VELS Visual Education & Learning Solutions Sp z o.o. - All Rights Reserved