Szkoła
Bankowości i Finansów

Program edukacyjny przeznaczony dla studentów uczelni wyższych

Kolejna Edycja

 

16 listopada 2018

uniwersytet rzeszowski

Kampus Zalesie, UL. ĆWIKLIŃSKIEJ 2, SALA C5, godz. 11.30

LINK DO STREAMINGU

O Wydarzeniu

Szkoła Bankowości i Finansów to cykl spotkań profesjonalistów ze studentami zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi ekonomii oraz nowoczesnej bankowości. W trakcie sześciu spotkań, zorganizowanych w Uniwersytetach: Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Opolskim, Wrocławskim, w Białymstoku, Śląskim oraz Akademii Frycza Modrzewskiego w Krakowie ich uczestnicy mięli okazję brać udział w wydarzeniach o charakterze multimedialnym, które łączyły klasyczne wykłady ze streamingiem i możliwością szerokiej interakcji. Materiały z poszczególnych spotkań są podstawą do organizacji wykładów monograficznych na UKSW w Warszawie oraz Uniwersytecie Opolskim. Na pozostałych Uniwersytetach zostaną przyznane punkty ECTS.

Szkoła Bankowości i Finansów - cykl spotkań profesjonalistów z przedstawicielami społeczności akademickiej, zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi ekonomii.

Uczelnie partnerskie

Następne spotkanie

16 listopada rozpoczynamy kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”! W trakcie wydarzenia organizowanego na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentujemy temat „Start-up'y i przedsiębiorczość”. Zaproszeni goście przedstawią krótkie wystąpienia dotyczące wybranych zagadnień, po których odbędzie się debata z udziałem prelegentów i zebranych na sali uczestników. Debata będzie transmitowana online do dziewięciu szkół wyższych (Uniwersytet Wrocławski, Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet w Białymstoku). Uczestnicy zgromadzeni w tych Uczelniach będą mogli brać czynny udział w debacie poprzez chat uruchomiony specjalnie na rzecz projektu. W trakcie wydarzenia uruchomiony zostanie także formularz konkursowy – osoby, które poprawnie odpowiedzą na zawarte w nim pytania wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

Program

Prelegenci

1. Przywitanie przez Prezesa
Waldemara Zbytka
oraz prof. Dariusza Szostka

 

2. Wystąpienie władz Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

3. Wykład 1

dr Anna Kościółek
Start up’y a przedsiębiorczość aspekty prawne

 

4. Wykład 2

Waldemar Zbytek
„Gdzie szukać inspiracji ucząc dzieci, młodzież i studentów przedsiębiorczości?”

 

5. Wykład 3

Mirosław Chudy
„Zmienność - fundamentem startupu”

 

6. Debata

prowadzący: Dariusz Szostek, uczestnicy: Waldemar Zbytek, Mirosław Chudy – przedstawiciel WE UR, Mariusz Kornak - Dyrektor Regionalny ds. mikroprzedsiębiorstw Banku PEKAO SA, Agnieszka Godawska - pracownik Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,  obecnie Kierownik Zespołu Akceleracji i Rozwoju Technologii działający w ramach Podkarpackiego Parku-Naukowo-Technologicznego „AEROPOLIS”

 

7. Rozwiązanie konkursu.

Dr Anna Kościółek - doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prowadzi wykłady, głównie na temat prawa nowoczesnych technologii, na zagranicznych uniwersytetach (Staffordshire University, Universidad de Zaragoza). Jest laureatką nagrody Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 2011 r. za uzyskanie stopnia doktora przed 30 rokiem życia oraz nagrody Forum Prawa Mediów Elektronicznych za najlepszą monografię dotyczącą nowych technologii.

 

Waldemar Zbytek - wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, od lat związany ze środowiskiem akademickim w Polsce, współtwórca projektów edukacyjnych, w tym w zakresie współpracy instytucji finansowych ze szkołami i uczelniami: m.in. Programu "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem", projektu "Bankowcy dla Edukacji" oraz Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich.

 

Mirosław Chudy - przedsiębiorca. W swoim życiu jak to mówi „udało mu się popsuć kilka swoich firm”, jednak bez tego nie byłby  w tym miejscu, gdzie jest obecnie. Członek Zarządu Soptbrowser Sp. z o.o., które stworzyło innowacyjne narzędzie wspomagające sprzedaż i wynajem nieruchomości. Poza tym od kilku lat pomaga młodym osobom w tworzeniu i rozwijaniu Startupów, a także współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie tworzeniu biznesplanów i strategii biznesowych. Od dwóch lat zatrudniony na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie stara się pomagać studentom w rozwoju ich przedsiębiorczych inicjatyw. Na co dzień kibic FC JUVENTUS

 

Prof. UO dr hab. Dariusz Szostek - radca prawny, partner zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego; członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach; współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym aspektach prawnych handlu elektronicznego i prawie konsumenckim. Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi wykłady i szkolenia był członkiem zespołów eksperckich w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Mariusz Kornak, Dyrektor Regionalny ds mikroprzedsiębiorstw Banku PEKAO SA

 

Agnieszka Godawska –  pracownik Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., obecnie Kierownik Zespołu Akceleracji i Rozwoju Technologii działający w ramach Podkarpackiego Parku-Naukowo-Technologicznego „AEROPOLIS”. Posiada wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu przedsiębiorczości na terenie województwa podkarpackiego. Specjalizuje się w pomocy przedsiębiorcom w pisaniu i rozliczaniu projektów unijnych. Obecnie zajmuje się pomaganiem startupom przede wszystkim w tworzeniu modeli biznesowych, poszukiwaniu źródeł finansowania ich przedsięwzięć.

 

Playlista
VI spotkania

Certyfikat SBiF

Osoby, które zarejestrują się do programu poprzez swoją Uczelnię bądź przez stronę www.wykładnia.pl i będą uczestniczyły (na żywo lub online) we wszystkich odsłonach „Szkoły Bankowości i Finansów” będą mogły otrzymać zaświadczenie uczestnictwa w projekcie. Warunkiem będzie zaliczenie testu, który zostanie udostępniony na stronie MWN Wykładnia. Zaświadczenie będą mogły uzyskać także osoby, które nie będą obecne w trakcie wykładów, ani nie będą oglądały transmisji na żywo. Nasze wydawnictwo zaoferuje dla zarejestrowanych uczestników multibooki z pełnym zapisem wszystkich części programu, które będą stanowiły pomoc dydaktyczną przed przystąpieniem do rozwiązania testu.

Galeria

Kontakt

Multimedialne Wydawnictwo Naukowe Wykładnia

Adres:

Telefon:

Mail :

Moniuszki 3/U, 40-005 Katowice

+48 501 645 655, +48 608 521 378

kamil.ligienza@wykladnia.pl,

radoslaw.aksamit@wykladnia.pl

Marka Multimedialne Wydawnictwo Naukowe "Wykładnia" jest własnością VELS Visual Education & Learning Solutions Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-005 Katowice, przy ul. Moniuszki 3/U, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000562245, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9542756035.

All rights reserved. MWN WYKŁADNIA


  • 

  • 