zaproszenie-na-bal-uniwersytetu-opolskiego-dr-hab-piotr-stec-prof-uo (1)-0-00-02-683

prof. UO dr hab. Piotr Stec

prawnik specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym porównawczym, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, od 2011 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
W 1999 roku zdał egzamin sędziowski, a w 2006 roku został radcą prawnym. W roku akademickim 2005/2006 został zatrudniony w Akademii Polonijnej w Częstochowie, gdzie niedługo potem został kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego, a w 2009 profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Ekonomii i Administracji, wchodzącym w skład Wydziału Interdyscyplinarnego.
W tym samym roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na podstawie rozprawy nt. Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym. W tym samym roku podjął pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego,gdzie został kierownikiem Zakładu Porównawczego Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego. W 2011 roku został wybrany na urząd dziekana tego wydziału po rezygnacji dr hab. Tadeusza Cieleckiego. 21 kwietnia 2016 został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Prawa i Administracji UO na kadencję 2016–2020