mini-wykłady-o-prawie-j-gołaczyński-znaczenie-wrześniowej-nowelizacji-procedury-cywilnej-dla-0-01-15-445

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Koordynator Krajowy do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Od 1994 r. sędzia Sądu Rejonowego, od 2000 r. Sądu Okręgowego we Wrocławiu, a od 2010 r., Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Od 2002 r. jest kierownikiem Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii i w ramach tego centrum prowadził szereg projektów badawczych dotyczących informatyzacji sądownictwa. Efektem tych prac było m.in. przygotowanie koncepcji prawnych i informatycznych elektronicznego postępowania upominawczego, e-protokołu, dostępu do danych w sprawie sadowej przez Internet, informatyzacji postępowania egzekucyjnego, klauzulowego. W latach 2012-2013 pełnił funkcje Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.