mini-wykłady-o-prawie-muliasz-elektroniczne-zajęcie-z-rachunku-bankowego-0-01-11-896

dr Marcin Uliasz

doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości (Departament Legislacyjny), wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor „Komentarza do kodeksu postępowania cywilnego” oraz innych publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego.