NA CZYM POLEGA PROGRAM?

Program ambasadorski Wykładni.pl to inicjatywa skierowana do studentów, którzy szukają możliwości rozwoju i realizacji swoich umiejętności organizatorskich w środowisku akademickim. Jego celem jest budowanie wizerunku marki na uczelniach oraz wspieranie kreatywnych rozwiązań informacyjno-szkoleniowych dla studentów.

Ambasador Wykładni to osoba budująca kanały komunikacji pomiędzy studentami i pracownikami Uczelni i specjalistami z branży prawniczej. W ramach ogólnych wytycznych ma pełną swobodę w budowaniu narzędzi, pozyskiwaniu kontaktów i inicjowaniu zadań, które mają na celu zwiększenie specjalistycznej wiedzy prawniczej wśród studentów. Oprócz roli kreatywnej ambasador zyskuje również kompetencje organizacyjne. Wśród potencjalnych ambasadorów szukamy osób, które chcą skutecznie planować swój rozwój zawodowy i pozyskiwać kompetencje już w czasie studiów. Nie szukamy wyłącznie wybitnych talentów, doceniamy zapał do działalności dodatkowej związanej ze studiami!

DLA KOGO?

5 OBJAWÓW WSKAZUJĄCYCH, ŻE TEN PROGRAM JEST DLA CIEBIE:

1.

JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCZY I UKIERUNKOWANY ZADANIOWO

2.

JESTEŚ MISTRZEM W SOCIAL MEDIA

3.

MASZ DOBRY KONTAKT Z LUDŹMI:)

4.

ORIENTUJESZ SIĘ W UCZELNIANEJ RZECZYWISTOŚCI

5.

JESTEŚ POZYTYWNIE NASTAWIONY!


Program ambasadorski Wykładni jest zaprojektowany dla studentów prawa i pokrewnych kierunków (od II roku studiów) psychologii, bezpieczeństwa wewnętrznego, administracji, ekonomii, nauk społecznych i innych (o ile kandydat uzasadni sensowność prowadzenia programu na jego kierunku). Jego celem jest wprowadzenie studentów w środowisko pracy w  branży prawniczej oraz rozwój kompetencji związanych z marketingiem oraz zarządzaniem projektami. Jako nasz ambasador, staniesz się łącznikiem między naszą firmą a uczelnią, kołami naukowymi i innymi organizacjami studenckimi. Będziesz mógł organizować spotkania na uczelniach, współtworzyć materiały na naszą stronę internetową, realizować własne pomysły oraz promować wydarzenia.

RAMOWE ZADANIA AMBASADORA

Tworzenie planu zadań dla danego środowiska akademickiego oraz planu strategicznego

Zaangażowanie poprzez social media

Organizacja spotkań informacyjnych i zaplecza szkoleniowego

Budowanie wizerunku Wykładni

Możliwość realizacji własnych inicjatyw pod marką Wykładni

KORZYŚCI

Profesjonalna współpraca ze środowiskiem prawniczym (specjaliści, pracownicy nauki)


Rozwój biznesowy (m.in. w zakresie zarządzania projektami, planowania strategicznego, narzędzi marketingowych)


Możliwość uczestnictwa w programie szkoleniowym dla ambasadorów (darmowe szkolenia z zakresu kompetencji miękkich). W programie szkoleniowym dostępne będą m.in. szkolenie z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz komunikacji.


Możliwość bezpłatnego skorzystania z pełnej oferty szkoleniowej oferowanej przez Wykładnię (m.in. szkolenia tematyczne dla prawników organizowane stacjonarnie oraz szkolenia punktowane prowadzone w formie elektronicznej przez znanych specjalistów).


Rozwój umiejętności miękkich poprzez realizację zadań organizacyjnych i koordynatorskich na uczelniach wyższych
Certyfikat i referencje

REKRUTACJA
  • Do programu zapraszamy studentów II-V roku studiów, aktywnie działających w kołach naukowych lub organizacjach studenckich. Preferowanym kierunkiem studiów jest prawo, ale do współpracy zapraszamy również studentów psychologii, bezpieczeństwa wewnętrznego, administracji, ekonomii, nauk społecznych i innych (o ile kandydat uzasadni sensowność prowadzenia programu na jego kierunku).
  • Kandydaci powinni cechować się: kreatywnością, determinacją do działania, proaktywną postawą i wysokim poziomem odpowiedzialności za wykonywane zadania.
  • Rekrutacja trwa do 15 marca 2018.
  • Proces rekrutacji składa się z 3 etapów:
  1. aplikacja poprzez formularz on-line
  2. rozmowa telefoniczna
  3. rozmowa wirtualna (np. skype)